چطور فرزندمان یک مدیر موفق شود؟

ما می‌توانیم فرزندانی تربیت کنیم که مدیران موفق آینده باشند، اما تنها به این شرط که روی این هدف‌مان کار کنیم. چند چیز در زندگی وجود دارد که ارزش وقت و تلاش شما را دارد.

همه‌ی ما دوست داریم فرزندان‌مان در آینده مدیران و رهبران خوبی بشوند، می‌خواهیم شجاع و پر احساس و اصیل و قابل اعتماد باشند. ما دوست داریم رفتارهای فرزندان‌مان، دیگران را هم تشویق کند که در نوع خودشان بهترین باشند. در ادامه مطلبی را می‌خوانید که شامل توصیه‌های دکتر تراویس برادبری است.

راه مدیر موفق شدن فرزندمان، در دستان ماست، مایی که والدین و پرورش دهنده‌ی او هستیم. ما می‌توانیم الگوی خوبی باشیم و مهارت‌هایی را به فرزندان‌مان یاد دهیم که تا در دنیای پر از رقابت امروز، مجهز باشند یا اینکه می‌توانیم به آنها اجازه دهیم قربانی طرز فکری شوند که فقط بنده و تسلیم خواسته‌های دیگران باشند.

مسئولیت بزرگی است اما وقتی پدر و مادر شدید باید این مسئولیت را هم بپذیرید. زیبایی پرورش و بار آوردن فرزندانی که بعدها مدیران و رهبران موفقی خواهند شد در این است که همان کارهای کوچکی که هر روز انجام می‌دهیم، آنها را در قالب افرادی قرار می‌دهد که مدیر و رهبری لایق می‌شوند.

۱. الگوی مناسبی از هوش هیجانی باشید
هوش هیجانی یا EQ همان چیزی است که در درون تک تک ماست و تا حدودی لمس نشدنی است؛ هوش هیجانی روی رفتارهای مدیریتی ما و راهگشایی مشکلات اجتماعی‌مان تاثیر گذاشته و کمک‌مان می‌کند تصمیمات فردی را جوری بگیریم که به نتایج مثبت برسیم.

بچه‌ها هوش هیجانی را از پدر و مادر خود فرا می‌گیرند. فرزندتان هر روز شما را می‌بیند و رفتارها و منش شما را درست مانند یک اسفنج جذب می‌کند. بچه‌ها با هیجانات و احساسات شما هماهنگ می‌شوند از رفتارهای شما در برابر تمام محرک‌های هیجانی الگو می‌گیرند.

هوش هیجانی یکی از بزرگ‌ترین محرک‌‌ها به سمت موفقیت در جایگاه‌های مدیریتی است. موسسه‌ی TalentSmart بیش از یک میلیون نفر را آزمایش کرده و دریافته که هوش هیجانی، در ۵۸ درصد از عملکردهای یک مدیر عامل اصلی است. خوب است بدانید ۹۰ درصد از رهبران و مدیران مطرح و درجه یک، EQ بالایی دارند.

بیشتر افراد برای رشد و پرورش هوش هیجانی خود، تقریبا کاری نمی‌کنند. در آزمایشات انجام شده، تنها ۳۶ درصد از افراد تحت آزمایش، توانسته بودند هوش هیجانی خود را به طور دقیق شناسایی کنند. بچه‌هایی که هوش هیجانی بالایی دارند، مهارت‌های فردی و اجتماعی خود را وارد دنیای بزرگسالی‌شان هم می‌کنند و همین باعث می‌شود سری در میان سرها در آورده و مدیر و رهبری موفق چه در کار و چه در زندگی باشند.