چشم مورچه‌ها بر اساس شغلی که دارند متفاوت است

زیست شناسان استرالیایی دریافتند که مورچه های گاوی برپایه شغل و نقش اجتماعی که دارند از چشمهای متفاوتی برخوردارند. به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه ملی استرالیا در بررسیهای خود نشان دادند که از میان مورچه های گاوی ترسناک گونه ای بسیار سمی که تنها در آسیا و استرالیا زندگی می کند وجود دارد.

نوع کارگر آن مجهز به چشمی با قدرت دید شبانه و نوع بالدار آن دارای چشمی هستند که توانایی دیدن در طول روز را دارد.

این تحقیقات به دو نتیجه مهم دست یافت که اولی نشان می دهد در ساختار چشم افراد یک گونه از حشرات و در همان کلونی، تفاوتهای بزرگی وجود دارد و دوم اینکه تفاوتهای چشم این حشرات برپایه وظیفه و شغلی که دارند و اینکه در چه ساعاتی از شبانه روز این وظایف را انجام می دهند دسته بندی می شود.

کلونی مورچه های گاوی محتوی سه نوع طبقه اجتماعی است که شامل مورچه های ماده کارگر که روی زمین کار می کنند و وظیفه آنها پیدا کردن غذا است، مورچه های بارور که برای یک دوره کوتاه پرواز می کنند و بعد در یک آشیانه تاریک تا 15 سال به عنوان ملکه زندگی می کنند و مورچه های نر بارور بالدار که در یک دوره کوتاه برای پیدا کردن ملکه ای که با آن جفتگیری کنند پرواز می کنند و بعد می میرند.

زیست شناسان از مدتها قبل به دنبال درک این مسئله بودند که چگونه یک کلونی مورچه ها که اعضای آن از نظر ژنتیکی یکسان هستند می توانند اشکال فیزیکی تا این حد متفاوتی داشته باشند. اکنون این دانشمندان دریافتند که نه تنها شکل ظاهری بلکه ساختار چشم این مورچه ها نیز براساس نوع وظیفه ای که به عهده دارند می تواند تفاوتهای بسیار زیادی داشته باشد.

این محققان به منظور دستیابی به این نتایج چهار گونه مختلف از مورچه های گاوی که در جنگلهای اوکالیپتوس زندگی می کنند را مورد بررسی قرار دادند.

این محققان ساعتهایی از روز و شب را ثبت کردند که در آنها هر یک از اعضای این سه طبقه اجتماعی به صورت مجزا فعالیت می کردند. سپس ساختار میکروسکوپی چشم این سه طبقه اجتماعی را مورد بررسی قرار دادند.

این نتایج نشان داد که “رابدوم” ساختاری در چشم که نور را جمع آوری می کند در مورچه هایی که در شب فعالیت می کنند بسیار بزرگتر است. چشم این مورچه ها 360 درجه می بیند و از لنزهایی تشکیل شده است که همانند پنجره های مجزایی می بینند.

مورچه های کارگر که بیشتر زمان خود را در روی زمین می گذرانند لنزهای کمتر اما بزرگتری دارند که برای دیدن از نزدیک بسیار مناسب است.

براساس گزارش PhysOrg، مورچه های بالدار نر لنزهای کوچکتری دارند که همدیگر را همپوشانی کرده و دیدن اجسام در حرکت را امکانپذیر می کنند.