معروف ترین مرگ های انسان توسط حیوانات

در اینبخش مشهور ترین مرگ هاي انسان توسط حیوانات را مرور میکنیم. دراین حوادث انسانها قاتل نیستند و اینبار حیوانات هستند کـه نقش قاتل را بازی کرده اند، اینبار ودر فلسفه شکار و شکارچی انسانها طعمه بوده اند. اگر کمی بیشتر فکر کنیم در می‌یابیم کـه مـا هم جزو خوردنی ها محسوب می‌شویم و از دید این حیوانات یک وعده غذا هستیم!

انسانها از هزاران سال پیش برای بقا و زنده ماندن همواره با طبیعت جنگ داشته اند. این نزاع درسال هاي بسیار دور شکل دیگری داشته و اکنون بـه نوعی دیگر دنبال میشود. بعنوان مثال در گذشته انسان هاي زیادی بـه دست حیوانات وحشی و درنده کشته شده اند؛ در حالیکه اکنون کمتر شاهد رخ دادن چنین مواردی هستیم. با این حال در برخی موارد طبیعت با کار هاي خود مـا رابه شدت غافلگیر مي نماید.

نیش پشه، فرعون و تیغ

جرج هربرت پنجمین ارل کارنارون، یک نجیب زاده انگلیسی بود کـه در اوایل قرن بیستم زندگی میکرد. وی بـه پرورش و سواری اسب علاقه داشت، اما بعدها بـه شناخت تاریخ مصر روی آورد و توانست دستاوردهای مهمی داشته باشد. وی کاوش هاي خودرا در شهر باستانی تبای آغاز کرد، اما خیلی زود دریافت کـه بـه ناظر و همکاری حرفه اي نیاز دارد. آقای هربرت همکاری خودرا با باستان شناسی بنام هوارد کارتر آغاز نمود.

آنها درسال ۱۹۱۲ میلادی گزارش کارهای خودرا منتشر نمودند. جنگ جهانی اول باعث شد کـه میان کاوش هاي این دو نفر وقفه بیفتد. با این حال کارتر درسال ۱۹۲۲ میلادی یکی از مهم‌ترین کشفیات در تاریخ باستان شناسی را رقم زد و آرامگاه «توت عنخ آمون» را پیدا نمود. آقای هربرت کـه برای این پروژه مبلغ زیادی را خرج کرده بود، با هیجان زیاد از انگلیس حرکت کرد تا بـه همراه کارتر آرامگاه را باز نماید.

معروف ترین مرگ های انسان توسط حیوانات + تصاویر

درسال بعد، این کشف در دسترس دید خانواده سلطنتی، مقامات و روزنامه نگاران قرار گرفت؛ آن هم در حالی‌کـه همه ی بـه دنبال یک ماجرای خوب پس از جنگ جهانی اول بودند. اما دو ماه بعد آقای هربرت درگذشت. هنگامیکه دریک روز عادی او سرگرم اصلاح بود، هربرت بطور اشتباهی جای نیش پشه رابا تیغ برید. پس ازآن او بـه عفونتی خونی مبتلا گشت ودر ادامه ذات الریه بـه سراغش آمد. بیماری ریه هاي او را بـه شدت تحت تاثیر قرار داد و آقای هربرت بهمین اسانی در 5 آوریل سال 1923 میلادی درگذشت.

این مرگ شایعات عجیبی رابه همراه داشت و حتی برخی ها گفته بودند هنگام فوت وی تمام چراغ هاي شهر قاهره سو سو می زده اسـت. عده اي دیگر اظهار داشتند کـه سلطان «توت» مجروح شبیه بـه او روی صورتش داشته اسـت. بـه این ترتیب ایده لعنت از سوی محققی بنام «آرتور کانان دویل» مطرح گشت. در ۲۴ روز بعدی نیز ۱۳ نفر از کسانی کـه در کاوش ها حضور داشتند از جمله خود کارتر، هر یک بـه نوعی جان شان را از دست دادند.

خودکشی با ماهی پیرانیا

بـه رغم ترسناک و تهاجمی جلوه دادن این ماهی ها در فیلمهای ترسناک، باید بگوییم کـه موارد حمله پیرانیا بـه انسانها انگشت شمار بوده اسـت. بیشتر حمله ها نیز با زخم هاي سطحی همراه بوده اند. انها هنگامیکه افراد بـه ماهیگیری پرداخته و یا آنکه در رودخانه ها غذا می ریزند، بـه سمت یک منطقه کشیده میشوند. اگر پیرانیا مورد تهدید قرار بگیرد، احتمالا گاز خواهد گرفت.

بزرگ ترین حمله این ماهی ها در سال‌هـای اخیر مربوط بـه زمانی بود کـه آنها در کشور آرژانتین ۷۰ نفر را مجروح کردند. ظاهراً شناگران در قلمروی ماهی ها وارد شده و انها را خشمگین کرده بودند. بـه عبارت دیگر پیرانیا ها در شرایطی خاص می‌توانند یک انسان را بکشند.

معروف ترین مرگ های انسان توسط حیوانات + تصاویر

اگر کسی این راه را برای خودکشی انتخاب نماید، احتمالا چنین اتفاقی رخ خواهد داد. در دسامبر سال ۲۰۱۱ میلادی، یک ماهیگیر بولیویایی ۱۸ ساله خودش را مست کرد، درون رودخانه پرید و سرنوشت خودش را رقم زد. حتی دراین مورد نیز فرد یاد شده بر اثر از دست دادن خون زیاد جانش را از دست داد و ماهی ها نتوانستند او را بطور کامل نوش جان کنند.

نخستین مرگ توسط ببر در بریتانیا

درسال ۲۰۰۷ میلادی، سرویس خبری بی بی سی رای گیری انجام داد تا بـه این شکل عجیب ترین سنگ قبرها مشخص گردند. در نهایت سارا جانسون زنی کـه درسال ۱۸۱۹ میلادی بر اثر ورم جانش را از دست داد، بیشترین رای را تصاحب کرد. پس از این ماجرا پزشکان وی یک حکاک رابه خدمت گرفتند تا تمام مراحل درمان او از جمله میزان مایعاتی کـه از او خارج شده بود را روی سنگ حک نماید.

نفر بعدی در رای گیری، فردی ۳۳ ساله بنام هانا توئینوی بود کـه درسال ۱۷۰۳ میلادی بـه دست یک ببر کشته شد. روی سنگ قبر وی کـه در مالمسبِری قرار دارد، این عبارات نوشته شده اسـت: “او در اوج زندگانی از زندگی کردن محروم شد. او هیچ مکانی برای دفاع کردن و پناه بردن نداشت. یک ببر درنده زندگی او را گرفت. وی اکنون در بستر خاک آرام گرفته؛ تا زمانی کـه روز رستاخیز فرا رسد.”

معروف ترین مرگ های انسان توسط حیوانات + تصاویر
انسان هایی که توسط حیوانات کشته شدند

ظاهراً یک گروه سیرک بـه شهر وارد شده بود. انها برای نگه داری ببر خود یک کافه را درنظر گرفتند؛ احتمالا همان جاییکه هانا بعنوان گارسون کار میکرد. وی بـه تذکرات مسئول حیوان گوش نداد و مدام جانور را اذیت می‌کرد. سرانجام یک روز ببر فرار کرد و لباس هانا را گرفت تا او را تکه تکه کند. این کافه بطور اتفاقی «شیر سفید» نام داشت و همین امر تصادفی عجیب را رقم زد.

داستان هانا بهمین جا ختم نمی‌شود. مراسم تدفین او بسیار تجملاتی برگزار شد. این شایعه مطرح گشت کـه وی با یک اشراف زاده در ارتباط بوده اسـت. حتی نام هانا را روی یک جاده گذاشتند. در سیصدمین سال روز درگذشت وی درسال ۲۰۰۳، تمام دختران محلی روی سنگ قبر هانا گل گذاشتند.

بلعیده شدن توسط سگ ها

هراکلیتوس فیلسوفی یونانی بود کـه با القاب عجیب غریبی شناخته می شد. «تاریک» بخاطر آموزه هاي مرموز و «فیلسوف گریان» بخاطر مالیخولیا، از جمله القاب وی بـه شمار می رفتند. او بخاطر سخنان جالب خود شناخته میشود. وی اظهار داشته کـه نمیتوان از یک رودخانه دو بار عبور کرد. آب همواره در حال حرکت اسـت، بنابر این هنگامیکه برای بار دوم پای خود رابه یک رودخانه میگذارید، آب ها تغییر کرده اند.

ماجرا و داستان مرگ او کاملا عجیب‌وغریب اسـت. وی انسان گریز بودو بهمین دلیل بـه سمت کوه ها فرار کرد. هراکلیتوس با تغذیه از علف ها و گیاهان زندگی خودرا ادامه می داد. همین امر سبب گشت کـه وی بـه بیماری ورم مبتلا شود و برای درمان تصمیم گرفت دوباره بـه شهر باز گردد. یکی از راه هاي درمان این بود کـه او خودش رابه سرگین گاو آغشته کند تا زهر و بیماری از بدنش خارج شود.

همین جا بود کـه همه ی چیز پیچیده تر شد. سه روایت برای چگونگی مرگ او وجوددارد. برخی ها میگویند کـه وی زیر آن همه ی سرگین دفن شده و مرده اسـت. عده اي اعتقاد دارند کـه هراکلیتوس بر اثر ماندن بیش از حد در آفتاب برای خشک شدن سرگین ها درگذشته و دیگران نیز اظهار داشته اند سرگین ها بـه قدری او را پوشانده کـه قابل شناسایی نبوده و سگ ها او را بلعیده اند.

معروف ترین مرگ های انسان توسط حیوانات + تصاویر

مورد آخر سوالات اساسی زیادی را بر می انگیزد، نخست آنکه آیا سگ ها بـه خوردن سرگین گاو علاقه دارند؟ البته این مسئله چندان با عقل تطابق ندارد، اما در گزارش مرگ او ارتباطات جالبی میان آموزه هاي وی و این ماجرا بـه چشم می‌خورد. بعنوان مثال او گفته کـه “اجساد در مقایسه با سرگین ارزش بیشتری برای جا بـه جایی دارند.”

هراکلیتوس از پزشکان نیز بیزار بود، بنابر این مرگ توسط این روش درمانی عجیب بـه نوعی کنایه آمیز بـه شمار می رفت. وی در یکیدیگر از سخنانش گفته: “سگ ها بـه کسیکه آنرا نمی شناسند پارس میکنند.” میتوان این جمله رابه این شکل گسترس داد کـه سگ ها فرد ناشناس را می بلعند، زیرا او تصمیم گرفته بود خودش را زیر سرگین ها پنهان نماید.

هم چنین مجازات تکه تکه شدن توسط سگ ها برای کسانی درنظر گرفته می شد کـه با دین و مذهب مخالف بودند. این فیلسوف نیز با عبادت بت ها مخالف بودو در مراسم تطهیر از خون استفاده می‌کرد. این مسئله کـه فیلسوف یونانی از عده بسیاری بیزار بود، برای وی دشمنان بسیاری بـه وجود آورد کـه آموزه هاي او را پس از مرگ تحریف می‌کردند.

کشته شدن توسط شاخ بز

رابرت بردمن ۶۳ ساله کوهنوردی بسیار با تجربه بود. درسال ۲۰۱۰ میلادی، او همراه با همسر و یکی از دوستانش راهی پارک ملی المپیک واشنگتن شد. اما هنگام حرکت در مسیر ناگهان یک بز بـه سمت آقای بردمن هجوم آورد. او بـه دیگران گفت بـه حرکتشان ادامه دهند تا وی از شر این حیوان خلاص شود. پس از آنکه دیگران صدای ناله و شیون شنیدند، بـه سمت عقب بازگشتند و متوجه شدند کـه بز بـه پای وی شاخ زده اسـت.

معروف ترین مرگ های انسان توسط حیوانات + تصاویر

این حیوان برای مدت یک ساعت روی بدن بردمن ایستاده بود؛ تا زمانی کـه سنگ ریزه ها آنرا فراری دادند. اما دیگر برای نجات این کوه نورد دیر شده بودو بـه رغم امداد هوایی و انتقال سریع بـه بیمارستان، وی جانش را از دست داد. مسئولان پارک بعدها بز را پیدا کرده و جانش را گرفتند. هم چنین هشدارهایی بـه رهگذران داده شد کـه حداقل ۳۰ متر از حیات وحش دور بمانند.

بسیاری دخالت انسان در طبیعت را مورد سرزنش قرار دادند. بزها برای نخستین بار درسال ۱۹۲۰ میلادی وارد این منطقه شدند تا طعمه اي جدید برای شکارچیان فراهم شود. از زمانی کـه شکار حیوانات غیر قانونی شد، تعداد بزها بـه ۳۰۰ شماره افزایش یافت و تماس مکرر با انسانها انها را نترس کرده بود. همسر این کوهنورد از مسئولان پارک شکایت کرد، اما تلاش وی بـه جایی نرسید.

مرگ ناخواسته متخصص خزنده شناسی

کارل اشمیت خزنده شناسی مشهور بود کـه در باغ وحش شیکاگو فعالیت داشت. درسال ۱۹۵۷ میلادی، یک مار برای شناسایی نزد آقای اشمیت آورده شد. این دانشمند خزنده را از خانواده «قمچه ماران» دانست. وی کـه بـه دنبال تایید و اثبات این رده بندی بود، جانور را از محفظه اش بیرون آورد تا بررسی دقیق تری داشته باشد ودر همان لحظه مار انگشت شصت او را گاز گرفت.

این ماجرا برای دکتر اشمیت بسیار ناخوشایند بود، زیرا خزنده یاد شده بـه شدت سمی برآورد می شد و از طریق دندانهای نیش زهر خود رابه طعمه وارد می ساخت. بخاطر ساختار دندان ها، این جانور باید برای وارد کردن زهر دهانش رابه صورت عریض باز نماید. همین امر کار را برای مار یاد شده بسیار سخت می‌کرد و خزنده در بیشتر موارد نمی توانست آسیبی بـه طعمه خود برساند.

معروف ترین مرگ های انسان توسط حیوانات + تصاویر

بهمین دلیل تعداد زیادی از دانشمندان تا آن زمان تصور میکردند کـه قمچه ماران سمی نیستند. با توجه بـه دلایل ذکر شده، دکتر اشیمت هیچگونه نگرانی مبنی بر آلوده شدن بـه زهر نداشت و مانند همیشه بـه خانه بازگشت. این حادثه باعث شد کـه وی دید گسترده اي نسبت بـه زهر این مار پیدا کند و بنابر این تصمیم گرفت علائم و نشانه هاي خودرا یادداشت نماید.

تهوع، لرز و استفراغ و ادرار خون آلود از جمله نشانه ها بودند. وی در یکی از یادداشت هایش اینگونه می‌نویسد: ۲۶ سپتامبر، ۶:۳۰ دقیقه صبح: دما ۳۶٫۷ درجه سانتیگراد. برای صبحانه حبوبات، تخم مرغ آب پز، نان تست، سس سیب و قهوه خورده ام. هر سه ساعت ادرار خون آلود مشاهده می‌شود. خون ریزی ملایم در دهان و بینی ادامه دارد. مدت کوتاهی پس از این یادداشت، دیگر پاسخی از اشمیت دریافت نشد.

هنگامیکه دکتر بـه صحنه رسید، او را در حالی‌کـه بـه شدت عرق کرده بود پیدا کرد. اشمیت بـه بیمارستان انتقال یافت و پزشکان سعی کردند او را احیا نمایند، اما اینکار فایده اي نداشت. کالبد شکافی بعدها نشان داد کـه خون ریزی در ریه ها، چشم ها، قلب، کلیه و مغز عامل مرگ بوده اسـت. پس ازآن حداقل ۷ گزارش مبنی بر مرگ افراد توسط این نوع مار گزارش شد.

خودکشی با ببر سفید

بر خلاف تصور عموم، ببرهای سفید زیر مجموعه اي از ببرهای معمولی نیستند ودر ردیف ببرهای بنگال قرار می‌گیرند؛ البته با جهشی ژنتیکی. حضور آنها در باغ وحش ها جنجال هاي زیادی بپا کرد، زیرا اینکار باعث می شد کـه ببرها با یک دیگر بقای خودرا ادامه دهند. کنار هم قرار گرفتن گونه هاي مشابه باعث شد «درون زایی» شکل بگیرد.

در نوامبر سال ۲۰۰۸ میلادی، یک مامور باغ وحش بنام نوردین بین مانتانگ کـه در منطقه شامپانزه ها کار میکرد، رفتار عجیبی از خود بروز می داد. وی در حال فریاد زدن و پرتاب اشیا دیده شد و حتی بـه عده اي از بالا دستی هاي خود گفته بود کـه دیگر او را نخواهند دید. یک روز در زمان ناهار او وارد محفظه ببر سفید شد.

معروف ترین مرگ های انسان توسط حیوانات + تصاویر

آن هم در حالی‌کـه سطل و وسایلش هنوز همراه اش بود. بزرگ ترین ببر سفید بـه او ضربه زد و او را بـه شدت مجروح کرد. بازدید کنندگان وحشت زده سعی کردند با پرتاب سنگ حواس ببرها را پرت کنند. در نهایت این حیوانات درنده بجای خود بازگشتند. پس ازآن ماموران سریعا نسبت بـه نجات آن مرد اقدام کردند اما نتوانستند او را نجات دهند.

آسیب دیدگی سر توسط سفره ماهی پرنده

حمله مرگبار سفره ماهی هاي پرنده بـه انسانها بسیار کم گزارش شده اسـت. طبق معمول دم انها در چنین شرایطی آسیب میرساند. در عده اي از گونه ها این قسمت سمی اسـت و برخی ها مانند استیو ایروین «فعال محیط زیست» رابه کام مرگ فرستاده اسـت. وی درسال ۲۰۰۶ بر اثر حمله دچار خون ریزی شد و بنظر می‌رسید جانور او رابا یک کوسه مهاجم اشتباه گرفته اسـت.

یک ماه پس از مرگ این فرد، یک مرد ۸۰ ساله فلوریدایی از حادثه فرود سفره ماهی خالدار بـه درون قایقش و ضربه زدن بـه او جان سالم بـه در برد. اینگونه آبزی بـه بیرون پریدن از آب عادت کرده اسـت. دلیل اینکار آبزیان یاد شده هنوز مشخص نیست، اما برخی ها علت آنرا بیرون راندن انگل ها میدانند.

معروف ترین مرگ های انسان توسط حیوانات + تصاویر

این بلا بر سر یک قایق سوار بنام «جودی کی زاگورسکی نیز آمد. اما بر خلاف موارد قبلی وی در اثر زهر جانور آسیب ندید. وزن زیاد این فرد با سرعت زیاد قایق ترکیب گشت و باعث شد کـه او در قایق بیفتد و بـه سرش ضربه وارد شود. این حادثه در نهایت بـه مرگ وی منجر شد.

شامپانزه های مست

بنظر میرسد با توجه بـه نزدیکی ژنتیکی بسیار زیاد انسانها و شامپانزه ها، آنها خشونت را نیز از مـا بـه ارث برده اند. نبرد بین گروه هاي مختلف این جانوران در یکی از پارک هاي ملی تانزانیا و یا جنگ ده ساله در پارک ملی اوگاندا این موضوع رابه خوبی اثبات میکند. بنابر این چندان جای تعجب ندارد کـه آنها در مواردی انسانها را نیز بـه قتل رسانده اند. شامپانزه ها طبق معمول افراد ضعیف تر را زیر نظر میگیرند.

بنابر این همواره کودکان را مورد توجه قرار می‌دهند. درسال ۲۰۰۲ میلادی یکی از انها در شهر گومبه نیجریه نوزادی ۱۴ ماهه را کشت و بلعید. در پارک ملی کیبال در اوگاندا، شامپانزه اي زندگی می‌کرد کـه خوی وحشی گری زیادی داشت. این حیوان بـه شدت انزوا طلب بود. در طول سال ها شامپانزه در سرقت انسانها مهارت زیادی بـه دست آورد و بـه قدری شجاع شد کـه می توانست یک بچه را از پشت یک زن برباید.

معروف ترین مرگ های انسان توسط حیوانات + تصاویر

ترس و وحشت ناشی از کارهای حیوان درسال ۱۹۹۸ میلادی بـه اوج رسید. در آن روزها شامپانزه بـه هفت بچه حمله کرد و دو نفر از آنها رابه قتل رساند. پس از کشتن یک نوزاد ۱۸ ماهه، شکارچیان ردپای جانور را دنبال کرده و شامپانزه را محاصره نمودند. سرانجام حیوان بـه وسیله تفنگ کشته شد.

تئوری هاي مختلفی برای علل افزایش خشونت شامپانزه ها نسبت بـه انسانها در سال‌هـای اخیر وجوددارد. از بین رفتن محل اقامت می‌تواند یکی از اصلی ترین دلایل باشد. هم چنین حمله بـه کارخانه هاي غیر قانونی مشروبات الکلی و مصرف الکل توسط شامپانزه هاي اوگاندایی از دیگر علل این مسئله بـه شمار میرود.

سقوط گاوها

درسال ۲۰۱۳ میلادی یک مرد برزیلی بنام ژائو ماریا دِسوزا در شهر کاراتینگا درکنار همسرش خوابیده بود کـه ناگهان یک گاو از سقف بـه پایین سقوط میکند. ظاهراً این مخلوق ۱۲۰۰ کیلویی روی تپه کنار خانه این فرد در حال چرا بوده کـه روی سقف پا میگذارد. حیوان از ارتفاع ۲٫۴ متری سقوط میکند و دقیقا روی آقای دسوزا میوفتد. در لحظات نخست بنظر میرسید کـه مشکلی برای وی بـه وجود نیامده اسـت.

معروف ترین مرگ های انسان توسط حیوانات + تصاویر

او با پای شکسته راهی بیمارستان شد اما می توانست بدون مشکل حرف بزند و هوشیاری اش نیز در سطح خوبی قرار داشت. اما هنگامیکه پزشکان قصد داشتند روی او آزمایش انجام دهند، وی بر اثر خون ریزی داخلی جانش را از دست داد. خانواده وی اعتقاد داشتند کـه اتلاف شدن زمان توسط بیمارستان عامل مرگ بوده اسـت.

همسر آقای دسوزا دراین حادثه هیچ آسیبی ندید. نکته عجیب آنکه چنین حادثه اي برای سومین بار در سه سال اخیر رخ می داد. منطقه یاد شده بخاطر صنعت گاوداری شهرت زیادی داشت. در حادثه اول یک راس گاو در خانه اي خالی سقوط کرد ودر ماجرای دوم یک نوزاد بر اثر برخورد با گاو تا آستانه مرگ پیش رفت.

حمله شیر آفریقایی به هنرمند کنجکاو

«کاترین کاپل» تدوینگر جلوه هاي ویژه «بازی ترون» وقتی بـه جنوب آفریقا سفر کرد، نمیدانست این آخرین سفر اوست. او در آن زمان فقط 29 سال داشت. کاترین برای یک موسسه خیریه فعالیت می‌کرد ودر آخرین سفرش برای گرد آوری پول بـه آفریقا سفر کرده بود کـه یک روز تصمیم گرفت برای گشت و گذار بـه پارک جنگلی برود.

معروف ترین مرگ های انسان توسط حیوانات + تصاویر

زن جوان آن قدر محو زیبایی هاي پارک شده بود کـه فراموش کرد بـه چـه جای خطرناکی قدم گذاشته اسـت، او وقتی نزدیک شیرها رسید شیشه ماشین را پایین کشید و شروع بـه عکس گرفتن کرد. دراین زمان ناگهان شیری بـه او حمله کرد. راهنمای تور بـه کمک کاترین شتافت و سعی کرد او رابه داخل خودرو بکشد، اما دیر شده بودو حمله شیر کارساز بود.

ببر و مرد مست

سال 2013 بود کـه در یکی از باغ وحش هاي هندوستان، حادثه مرگباری اتفاق افتاد. «ماسکود»، جوان 24 ساله اي کـه بدلیل مصرف نوشیدنی الکل دار در شرایط عادی بـه سر نمی‌برد، بـه باغ وحش دهلی نو رفت، او وقتی بـه قفس ببرها رسید از قفس بالا رفت و وارد قفس گونه بسیار نادر ببرهای سفید شد. بـه محض این‌کـه ماسکود وارد قفس شد ببر بـه او حمله کرد و او را بـه دندان گرفت.

معروف ترین مرگ های انسان توسط حیوانات + تصاویر

مردمی کـه از بالای قفس شاهد ماجرا بودند با پرت کردن چوب و سنگ بـه سمت ببر سعی میکردند او را فراری دهند تا شاید ماسکود نجات یابد. نیروهای امنیتی برای نجات جان قربانی، ببر را ترساندند و او را وارد قفس کوچکی کردند اما ماسکود کـه دو ساعت کنار قفس افتاده بود، بدلیل خون ریزی بیش از حد جان باخت. پس از مرگ ماسکود تدابیر امنیتی شدیدتری برای قفس ببرها و حیوانات درنده اتخاذ شد.

کروکودیل و توپ گلف

«جک وان در ساند» 29 ساله، بیشتر اوقات برای تفریح بـه زمین گلف «لیک پانیک» در جنوب آفریقا می رفت، اینجا منطقه اي اسـت کـه جزئی از حیات وحش حفاظ شده بـه شمار میرود. او در یکی از روزهای ماه آوریل 2014، مثل همیشه بـه زمین گلف رفت، او بـه توپ ضربه اي زد و توپ داخل برکه کوچکی کـه در زمین گلف قرار داشت افتاد. او داخل برکه رفت تا از آنجا ضربه نهایی را وارد کند، چند دقیقه اي گذشت اما خبری از جک نشد.

معروف ترین مرگ های انسان توسط حیوانات + تصاویر

دوستان او کـه بسیار نگران شده بودند با پلیس تماس گرفتند. تلفن همراه جک مدام زنگ می‌خورد اما وی پاسخگو نبود و هرچه او را صدا می زدند وی جواب نمی داد. پس از یک جستجوی دوساعته، بالاخره پيکر جک از داخل برکه بیرون کشیده شد. در حالیکه کروکودیل شکار خود رابه دندان گرفته بودو حاضر نبود آنرا پس دهد. بـه گفته پلیس:

وقتی جک وارد برکه شده بود کروکودیل گرسنه اي بـه او حمله کرده و او را کشته بود. برای نجات پيکر جک بیچاره پلیس وادار شد کروکودیل را بکشد و این بـه آن معنا بود کـه شکار و شکارچی هردو کشته شدند. گفته می‌شود پیش از این نیز گزارش هایي درباره دیده شدن کروکودیل مرگبار در زمین گلف بـه پلیس داده شده بود اما مسئولان هیچ اقدامی دراین باره نکردند تا این‌کـه بالاخره کروکودیل یک قربانی گرفت.

قوی قاتل

تقریباً ده سال بود کـه«آنتونی هنسلی» هرروز صبح بـه خلیج کاندو در کلرادو می رفت و قایق سواری میکرد. سال 2012 او مثل همیشه سوار قایق شد ودر خلیج بـه راه افتاد. اما میان راه دسته اي از قوهای وحشی بـه سمت قایق او حمله کردند و قایق واژگون شد. قوهای لال وحشی، گونه از از پرنده هاي بسیار سنگین وزن هستند کـه وزن آنها بـه یازده کیلو گرم هم میرسد.

معروف ترین مرگ های انسان توسط حیوانات + تصاویر

این قوها بسیار تهاجمی هستند و هنگام حمله با استخوان هاي بال خود بـه شکار ضربه هاي پی در پی می‌زنند و با نوک بسیار بزرگشان گاز میگیرند. وقتی هنسلی داخل آب افتاد خواست شنا کند اما یکی از قوها بـه سمت او حمله ور شد. قو روی هنسلی نشست و وزن زیاد او باعث شد تا وی زیر آب برود و غرق شود.

شکارچی و فیل

آوریل 2015، شکارچی فیلی کـه توسط یک آمریکایی استخدام شده بود تا با او در زیمبابوه بـه شکار برود در خانه اي جان باخت. «ایان گیبسون» 55 ساله، بعد از استخدام شدن توسط یک شکارچی آماتور آمریکایی، همراه او بـه صیدگاه چیوار در زیمبابوه رفت. پس از پنج ساعت جست‌وجو، دو شکارچی خسته شدند و تصمیم گرفتند کمی استراحت کنند.

معروف ترین مرگ های انسان توسط حیوانات + تصاویر

ایان رد فیل جوانی را زده بودو مطمئن بود کـه بـه حیوان بسیار نزدیک اسـت و بـه این ترتیب قرار شد گیبسون در استراحتگاه بماند و او بـه دنبال فیل برود. شکارچی پس از مدتی پیاده روی، فیلی را در فاصله صدمتری خود دید، فیل با دیدن ایان بـه سمت او حمله ور شد و شکارچی هرچه شلیک کرد نتوانست باعث توقف فیل شود.

کبرای سر بریده

«پنگ فان»، سرآشپز یکی از رستوران هاي چین در شهر گوانجونگ بود. یکی از غذا هاي پرطرفدار این رستوران «سوپ مار» اسـت. او ماه آگوست 2011 توسط ماری کـه قرار بود با آن سوپ تهیه کند کشت شد. ماجرا از این قرار بود کـه پنگ فان سر یک مار کبرا را برید و آنرا گوشه اي گذاشت تا بقیه مواد لازم سوپ را فراهم کند.

معروف ترین مرگ های انسان توسط حیوانات + تصاویر

اما وقتی سرآشپز سربریده مار را در دست گرفت، سر بریده دست او را نیش زد و پنگ فان پیش از این‌کـه بـه بیمارستان برسد جان باخت. بـه گفته کارشناسان، مارها تا بیست دقیقه پس از بریدن سرشان و یا بیرون آوردن بدنشان زنده می‌مانند و خطرناک هستند.

شمشیر ماهی قاتل

ماه می 2015 یک ماهیگیر اهل هاوایی مورد حمله یک «شمشیر ماهی» قرار گرفت و جان باخت. «رندی لیانز» س 47 ساله مثل همیشه بـه دریا رفت و تور ماهیگیری اش را در آب انداخت. تور گره خورده بودو رندی در آب شیرجه زد تا گره را باز کند اما خودش در تور گرفتار شد.

معروف ترین مرگ های انسان توسط حیوانات + تصاویر

دراین لحظه یک شمشیر ماهی از کنار او عبور کرد، ماهی کمی شنا کرد و سپس با سرعت بسیاری بـه سمت رندی برگشت و عضو شمشیر مانند روی صورتش کـه 91 سانتی متر طول داشت را در سینه رندی فرو کرد. رندی فورا توسط دیگر ماهیگیران محلی از آب بیرون کشیده شده و چند دقیقه اي طول نکشید کـه گروه امداد بـه محل مورد نظر رسید، اما ماهیگیر بدشانس در بیمارستان جان باخت.