دعاهایی که سریع اجابت می شوند

در اینبخش دعاهایی کـه سریع اجابت می‌شوند رابه شـما معرفی می‌کنیم. این دعاها کـه سریع الاجابه نام دارند می‌توانند گره گشای خیلی از مشکلات مادی باشند البته هر دعایی مورد اجابت قرار نخواهد گرفت و بسته بـه خواسته شـما از خداوند دارد، خداوند بخشنده و مهربان اسـت اما او دانای تمام دانایان عالم نیز هست و خیر صلاح را بهتر می داند.

دعای فرج

کفعمی درکتاب بلدالامین دعایی از حضرت علی «ع» نقل کرده کـه اگر شخص گرفتار، ترسیده، نگران و غم دیده، آنرا بخواند، حق تعالی گشایش در کار او ایجاد نماید؛ کـه ابتدا و انتهای این دعا چنین اسـت:

دعاهایی که سریع اجابت می شوند | دعای سریع الاجابه

«یا عماد مـن لا عماد له…» : اي پشتیبان کسیکه پشتیبان ندارد… «وافعل بی مـا انت اهله»: با مـن چنان کن کـه تـو اهل آنی. و آنگاه پس از دعا حاجت خودرا بطلبد.

دعای توسل

دعای توسل از دعاهای معروف و مورد علاقه شیعیان اسـت کـه شب‌هاي چهارشنبه خوانده می شود. دراین دعا با توسل بـه چهارده معصوم «ع» و واسطه قرار دادن آنها بـه درگاه الهی پس از اتمام دعا، حاجت خودرا از خدا در خواست می‌کنیم. جملات صدر و ذیل آن چنین اسـت:

دعاهایی که سریع اجابت می شوند | دعای سریع الاجابه

« اللهم انی اسئلک و اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمة…» خدایا مـن از تـو میخواهم و روی می‌آورم بـه سوی تـو، بـه پیامبرت، پیامبر رحمت… «یا وجیها عندالله اشفع لنا عندالله»…. اي آبرومند نزد خدا، شفاعت کن برای مـا نزد خدا…

دعای اسم اعظم

سید علیخان شیرازی درکتاب کلم طیب نقل فرموده: اسم اعظم خدای تعالی آن اسـت کـه افتتاح او « الله» و اختتام او «هو» اسـت. هر کـه اسم اعظم خدای تعالی را روزی یازده بار ورد خود قرار بدهد، هر آینه هر امر مهم جزئی و کلی برای او راحت شود.

دعاهایی که سریع اجابت می شوند | دعای سریع الاجابه

اسم اعظم پنج آیه از پنج سوره ي مبارکه ي بقره، آل عمران، نساء، طه و تغابن اسـت. با این ویژگی کـه حروف آن نقطه ندارد و تغییری در اعراب آنها صورت نمیگیرد.

دعای مقاتل بن سلیمان از امام سجاد «ع»

امام سجاد «ع» بـه مقاتل بن سلیمان، دعایی را تعلیم داده کـه مقاتل گوید هر کس این دعا را صد بار بخواند، دعایش مستجاب خواهد شد.

دعاهایی که سریع اجابت می شوند | دعای سریع الاجابه

ابتدا و انتهای این دعا چنین اسـت: «الهی کیف ادعوک و انا…:» خدایا چطور بخوانم تـو را و حال مـن منم… «تفرج عنی فرجا عاجلا غیر اجل نفسک و رحمتک یا ارحم الراحمین» گشایش فوری بدون مدت دار، بـه مـن عطا کن بـه فضل و رحمت خودت، اي مهربان ترین مهربانان.

دعایی تحت عنوان سریع الاجابه

از امام موسی بن جعفر «ع» با این شروع کـه: «اللهم انی اطعتک فی احب الاشیاء الیک و ….» در شروع این دعا می خوانید: «اللهم انی اطعتک فی احب الاشیاء الیک و هو التوحید»: خدایا مـن تـو را اطاعت کردم در انچه بیشتر دوست داری و آن یگانه دانستن تواست.

دعاهایی که سریع اجابت می شوند | دعای سریع الاجابه

ودر انتهای آن می خوانید: «و ارزقنی مـن حیث احتسب و مـن حیث لا احتسبه، انک ترزق مـن تشاء بغیر حساب»، روزی‌ام ده، ازآن جا کـه گمان میبرم و ازآن جا کـه گمان نمیبرم؛ زیرا تـو روزی دهی هر کـه را بخواهی بی‌حساب؛ پس از اتمام دعا حاجت خودرا بطلب.

یا الله

دعایی از امام صادق «ع» کـه هر شخصی ده بار یا الله بگوید، بـه او گفته می شود، لبیک، حاجت تـو چیست؟ دعایی از امام جعفر صادق «ع» کـه هر کس یا رب یا الله بگوید بـه گونه اي کـه تا نفس او قطع شود، گفته می شود لبیک حاجت تـو چیست؟

دعاهایی که سریع اجابت می شوند | دعای سریع الاجابه

همه ی ي این دعاها را مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب مفاتیح الجنان، فصل پنجم آورده اسـت. البته لازم بـه تذکر اسـت کـه برای حاجت هاي خاص، دعاهای خاصی وارد شده اسـت کـه برای کسب اطلاع از آنها می‌توانید بـه کتاب مفاتیح الجنان مراجعه کنید.

قوانینی برای اجابت هر چه زودتر دعا

گاهی مـا شرّ خودرا از خداوند می طلبیم و آگاه نیستیم کـه این، شرّ برای مـا محسوب می شود در حالی‌کـه خداوند همیشه خیر انسان را می‌خواهد. اگر مـا دعایی بر خلاف مصلحت خود بکنیم گرچه جواب داده نمی شود ولی همان طور کـه در روایات مـا آمده ثواب آن برای آخرت مـا ذخیره خواهد شد و عوض آن در آخرت بـه انسان داده می شود بـه نحوی کـه انسان آرزو می‌کرد اي کاش هرگز دعاهایش در دنیا مستجاب نمی شد.

نشناختن جهت و راه دعا «فرمول دعا»

رسیدن بـه هـر هدفی، راهی دارد، برای استجابت دعا نیز باید راه هـایـی را پـیمود. امام صادق«علیه‌السلام» می‌فرماید: باید پیش از دعا حـمـد و سـتـایش خدا كنی، نعمتهایی را كه بـه تـو بخشیده بـه یاد آوری.

دعاهایی که سریع اجابت می شوند | دعای سریع الاجابه

سـپـس شـكـر و سپاس گویی، آن گاه سلام بر پیغمبر و آل او فـرسـتی، سپس از گناهانت یاد كرده اقرار نمایی و از آسیب آن بـه خدا پناه بری؛ این اسـت جهت و راه دعا.

وفا نكردن به عهد نسبت به خداوند «یكی بده صدتا بگیر»

شـایـد انسان خودرا مانند ماشینی فرض كند كه سازنده یا مالک آن بـاید همواره نیازهای آنرا برآورد؛ مثل آب، روغن، سوخت و… . و تـصـور كـنـد چون آفریده خداوند اسـت، خداوند باید همواره وی را كـمـک كـند، بدون این كه عهدی بر گردن او باشد. ولی چنین نیست، بـلـكه خداوند عهدهایی بر گردن بنده‌اش دارد كه باید عملی شوند تا خداوند نیز پیمانش را وفا كند.

دعاهایی که سریع اجابت می شوند | دعای سریع الاجابه

امام صادق«علیه‌السلام» در پاسخ عده‌اي كـه از عـلت عدم استجابت دعا پرسیده بودند، فرمود: بدلیل این كـه شـما بـه عهدهای خود در پیشگاه خداوند وفا نمی‌كنید، در حالی كه خدای تعالی می‌فرماید: بـه عهد مـن وفا كنید تا مـن بـه عهد شـما وفـا كنم. بـه خدا سوگند اگر بـه عهد خدا وفا كنید، خدای متعال نیز بـه عهد شـما وفا می‌كند.

ایمان و یقین ناكافی «به خدا اعتماد كن»

كسی كه دست بـه دعا برمی دارد اگر ایمان قلبی بـه اجابت دعای خود نـداشـتـه بـاشد، نتیجه نمیگیرد و مانند آن اسـت كه تشنه‌اي در بـیـابـان بـی آب و عـلـف بـه دنبال دریا بگردد. نبی اكرم«صلی‌الله‌علیه‌و‌آله» می‌فـرماید:

دعاهایی که سریع اجابت می شوند | دعای سریع الاجابه

«اُدعُوا اللهَ وَ اَنتُمُ مُوقِنُونَ بِالِاجَابَه»؛ خدا را بخوانید و یـقـیـن بـه اجـابت داشته باشید. امام صادق«علیه‌السلام» نیز می‌فرماید: «إِذَا دَعَـوت فـَظَنَ أنَ حَاجَتَكَ بِالبَابِ»؛ در وقت دعا یقین كن كه حاجت تـو بر در خانه آمده اسـت.

شرک در دعا «از دست كسی كاری ساخته نیست»

شـرک بـسـیـار ظـریف اسـت ودر هر امری از امور دینی و عبادی می‌تـوانـد دخـیـل بـاشـد. در دعا نیز این موضوع یكی از عوامل عدم اسـتـجـابـت دعا اسـت. هرگز نمی توان خارج از محدوده توحید قرار گـرفت و انتظار استجابت دعا را داشت. خدای متعال می‌فرماید: «هُوَ الْحَيُّ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّینَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ » «او خـدای زنـده ابـدی اسـت و جز او هیچ خدایی نیست.

دعاهایی که سریع اجابت می شوند | دعای سریع الاجابه

پس تنها وی را بـخـوانـیـد و بـه اخلاص بندگی كنید كه ستایش و سپاس مخصوص خدای یكتا و آفریدگار عالمیان اسـت.» «غافر/ 65» باید دانست كه فقط و فقط خداست كه ریز و درشت نیازهای آدمی را برآورده می‌كند اما بـه دست بندگانش و انسان نباید اشتباه كند و این وسیله را همه ی كار بپندارد. وقتی دعا می‌كنی چشمت را از همه ی ببند و مدام بـه این فكر كن كه از دست كسی كاری ساخته نیست.

همراه نبودن یاد خدا و صلوات در دعا «استفاده از پارتی»

در دعـا تـوجه بـه خدا و رسولش اهمیت بسیار دارد. كسی كه دعا می‌كـنـد نـبـاید از یاد خدا و رسولش غافل شود، كه اگر غافل گردد، مـانـنـد آن اسـت كه غذای بی چاشنی بخورد.

دعاهایی که سریع اجابت می شوند | دعای سریع الاجابه

مزه و لطف دعا دراین اسـت كـه بـا یـاد خـدا و رسـول هـمـراه گردد. امام كاظم«علیه‌السلام» می‌فـرمـایـد: هر كس پیش از ستایش خداوند و سلام و صلوات بر پیامبر دعا كند مانند كسی اسـت كه بدون زه تیراندازی كند.

نیت آلوده «با خدا رو راست باش»

دعاهایی که سریع اجابت می شوند | دعای سریع الاجابه

در دعـا بـایـد نـیـت، پاک و اخلاص، كامل باشد. امام صادق«علیه‌السلام» می‌فـرماید: بـه راستی بنده وقتی كه با نیت پاک و قلب با اخلاص خدای را بـخـوانـد اگـر بـه عهد خدای عزوجل وفا كرد، دعایش مستجاب می‌شـود و اگـر خدا را بدون نیت پاک و اخلاص بخواند، دعای او اجابت نمیشود.

تضرع و زاری و اصرار نكردن «عنصر سماجت»

مـداومـت در دعا و تضرع كردن بـه درگاه الهی، رمز موفقیت در دعا اسـت. كـسی كه بدون تضرع و اصرار انتظار فرج و گشایش مشكلات خودرا دارد، توفیق چندانی نخواهد یافت. خدای بزرگ می‌فرماید: « ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدین» «خدای خـود را بـه تضرع و زاری و با صدای آهسته بخوانید.»«اعراف/ 55 »

دعاهایی که سریع اجابت می شوند | دعای سریع الاجابه

رسول اكرم«صلی الله علیه و آله و سلم» می‌فـرماید: بـه راستی خداوند افرادی را كه اصرار در دعا دارند دوست می‌دارد. رفقا حالا وقتشه کمی فکر کنیم و بـه خدا اعتماد داشته باشیم او حکیم و قادر بر تمامی امور ماست. دعا هرگز بـه معنای تعطیلی قوای انسانی و فعالیت او نیست یعنی دعا هرگز جانشین عمل نمی شود بلکه مکمل عمل اسـت.

پس بنابر این نباید انتظار داشته باشیم کـه بدون انجام عملی تنها با دعا و نیایش بـه همه ی خواسته هاي خود برسیم. دعا از مصادیق روشن «ذكر الله» اسـت یاد خدا باعث آرامش روح و روان مى باشد. «أَلا بِذِكرِ اللهَ تَطمَئِنُ القُلُوبِ» انسانى كه با دعا سر و كار دارد هرگز یأس و ناامیدى بر او غالب نمى شود و با دعا و نیایش مشكلات مادى و معنوى خودرا از او مى خواهد و اجابت را باور دارد.

دعاهایی که سریع اجابت می شوند | دعای سریع الاجابه

پناهگاه واقعى بشر ذات خلاق عالم اسـت، چرا كه هر كسى از طریق دل، راهى بـه خدا دارد، حتى شقى‌ترین و معاندترین افراد و شاهد زنده آن توجه و تضرع و زارى انها در بن بست هاست، وقتى از علل و اسباب مادى ناامید مى شوند بى اختیار بـه او پناه مى برند.چـه بسا خطاکارانی کـه در اوج نا امیدی و نا توانی با تقاضای از خداوند بـه مقصود خود میرسند، پس این تفکر کـه خدا در صدد انتقام از مـا باشه اشتباه اسـت.

دعاهایی که سریع اجابت می شوند | دعای سریع الاجابه

البته این جا یک سوال خیلی مهم هم هست كه باید بـه آن فكر كرد کـه: آیا دعای مستجاب اونه كه مـا بـه چشم ببنیم؟ آیا امكان نداره خدا دعای مـا رو طوری مستجاب کنه كه مـا اصلا نفهمیم؟ شاید زمان آن رسیده باشد کـه بدانیم با چـه فنونی می‌توانیم بـه استجابت دعاهای خود خاطرجمعی داشته باشیم. باید دانست كه فقط و فقط خداست كه ریز و درشت نیازهای آدمی را برآورده می‌كند.

اسم اعظم خداوند در قرآن و روایات

اسم اعظم خداوند از جمله اسماء الهی اسـت کـه با دانستن آن تمامی حاجت انسان برآورده میشود. در قرآن اشاره مستقیمی بـه اسم اعظم خداوند نشده اسـت، اما ذکر‌هایي وجوددارد کـه ممکن اسـت در بر دارنده اسم اعظم خداوند باشند.

اسم اعظم خداوند در قرآن و احادیث

زهر اعظم خداوند یکی از اسما الحسنی اسـت، اما چیزی تحت عنوان اسم اعظم در قرآن بکار نرفته اسـت. اما در احادیث و ادعیه نقل شده از اهل بیت آیات و ذکر‌هاي متعددی وجوددارد کـه آن‌ها را مشتمل بر اسم اعظم خداوند دانسته‌اند. از جمله این اذکار عبارتند از:

= بسم الله الرحمن الرحیم

= الله لا إله إلّا هو الحی القیوم

= و إلهکم إلهٌ واحدٌ

= اللّه لا إله إلاّ هو لیجمعنّکم إلی یوم القیمة

= اللّه لا إله إلاّ هو له الأسماء الحسنی

= اللّه لا إله إلاّ هو ربّ العرش العظیم

= اللّه لا إله إلاّ هو و علی اللّه فلیتوکّل المؤمنون

= ذلکم اللّه ربّکم خلق کلّ شیء

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ الأرْضِ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ ﴿١﴾ لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَ الأرْضِ يُحْيِي وَ يُمِیتُ وَ هُوَ عَلَى کُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ ﴿٢﴾ هُوَ الأوَّلُ وَ الآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِکُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ﴿٣﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ مَا يَعْرُجُ فِیهَا وَ هُوَ مَعَکُمْ أَيْنَ مَا کُنْتُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ ﴿٤﴾ لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَ الأرْضِ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ ﴿٥﴾ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ هُوَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦﴾ «۶ آیه اول سوره حدید»

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الأرْضِ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَ قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِیهِمْ وَ أَيْدِي الْمُؤْمِنِینَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأبْصَارِ ﴿٢﴾ وَ لَوْلا أَنْ کَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿٣﴾ «سه آیه اول سوره حشر»

دعاهایی که سریع اجابت می شوند | دعای سریع الاجابه

یا هو یا مـن لا هو إلاّ هو

اللّه اللّه اللّه اللّه الذی لا إله إلاّ هو

یا إلهنا و إله کلّ شیء إلهاً واحداً لا إله إلاّ أنت

کفعمی در کتاب مصباح ذکر‌ها و دعا‌هایي از جمله دعای جوشن کبیر، دعای مشلول، دعای مجیر، دعای صحیفه و ذکر‌هاي «یا هو یا هو یا مـن لا یعلم مـا هو إلّا هو»، «یا نور یا قدوس یا حی یا قیوم یا حیاً لایموت یا حیاً حین لا حی یا حی لا إله إلاّ أنت أسئلک بلا إله إلاّ أنت» و «لا إله إلاّ أنت سبحانک إنّي کنت مـن الظّالمین» را شامل اسم اعظم خداوند می داند.

ویژگی‌ های اسم اعظم خداوند

شیخ علی اکبر عماد معتقد اسـت: «اسم اعظم خداوند تبارک و تعالى، آنهائى اسـت کـه در اولش، لفظ جلاله «الله» ودر آخرش لفظ «هو» باشد و هم چنین بدون نقطه باشد ودر قرآن شریف، در پنج مورد چنین آمده اسـت.» نقل شده اسـت کـه هر کس پنج آیه‌اي کـه اسم اعظم خداوند «الله لا اله الا هو» در آن آمده اسـت را ورد زبانش کند و روزی ۱۱ بار بخواند بـه نیت خودش خواهد رسید:

۱. اَللّهُ لااِلهَ اِلاّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ لا تَاءْخُذُهُ سِنَهٌ وَ لانوْمٌ لَهُ مـا فى السَّمواتِ وَ مـا فى الاَرْضِ مَنْ ذَاالَّذى يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاّ بِاِذْنِهِ يَعْلَمُ مـا بَيْنَ اَيْدیهِمْ وَ مـا خَلْفَهُمْ وَ لایُحیطُونَ بِشَئىٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلاّ بِماشاءَ وَسِعَ کُرْسیُّهُ السَّمواتِ وَ الاَرْضَ وَ لایَؤُدُهُ حِفْظِهُمـا وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظیمِ. «آیه ۲۵۵ سوره بقره»

۲. اَللّهُ لااِلهَ اِلاّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمـا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ اَنْزَلَ التَّوریةَ وَ الاِنْجیلَ مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنّاسِ وَ اَنْزَلَ الْفُرْقانَ. «آِات ۲ تا ۴ سوره آل عمران»

۳. اَللّهُ لااِلهَ اِلاّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّکُمْ اِلى يَوْمِ الْقیامَةِ لارَيْبَ فیهِ وَ مَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدیثاً. «آیه ۸۷ سوره نساء»

۴. اَللّهُ لااِلهَ اِلاّ هُوَ لَهُ الاَسْماءُ الْحُسنى. «آیه ۸ سوره طه»

۵. اَللّهُ لااِلهَ اِلاّ هُوَ وَ عَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. «آیه ۱۳ سوره تغابن»

حقیقت اسم اعظم خداوند

دو نظریه درباره اسم اعظم وجوددارد؛ بعضی از مفسران اسم اعظم خداوند را یک کلمه یا لفظ می دانند کـه اگر بنده در حال استغراق در معرفت الهی و انقطاع فکر و عقل از غیر او بر زبان بیاورد همان اسم اعظم اسـت.

دعاهایی که سریع اجابت می شوند | دعای سریع الاجابه

یا این‌کـه ممکن اسـت اسم اعظم در لفظ‌هایي بیان بشود کـه «الله»، «هو»، «اَلحَيُّ القَيّوم»، «ذوالجَلالِ وَ الإکرام»، «بِزهرِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ» و حروف مقطعه از جمله مصداق‌هاي آن می‌باشند. بعضی دیگر از مفسران اسم اعظم خداوند را فراتر از یک لفظ و ذکر می دانند.