عوارض رسوب کلیسم اضافی در مغز

رسوب کلیسم اضافی درمغز میتواند منجر به بیماری پارکینسون شود که واقعا باید به این نکته توجه نمود تا درگیر این بیماری نشوید. طبق یافته محققان، میزان بیش از حد کلسیم در مغز منجر به تشکیل توده هاي سمی می شود که علامت بیماری پارکینسون هستند.

محققان دانشگاه کمبریج بریتانیا دریافته اند کلسیم میتواند تعامل بین ساختارهای غشایی کوچک درون پایانه هاي مغزی را فراهم سازد که برای سیگنال دهی نورونی در مغز و آلفا سینوکلین، پروتئین مرتبط با بیماری پارکینسون، مهم هستند.وجود میزان بیش از حد کلسیم یا آلفا سینوکلین ممکن است آغازگر واکنش زنجیره اي باشد که به مرگ سلول هاي مغز منتهی می شود.

این یافته ها نشانه گامی دیگر به سوی فهم نحوه و چرایی ابتلا افراد به بیماری پارکینسون است.بیماری پارکینسون یکی از بیماری هاي مغزی است و زمانی روی میدهد که پروتئین ها به شیوه اي اشتباه چندین برابر شده و به یک دیگر می چسبند ودر نهایت ساختاری موسوم به « فیبریل آمیلوئید» تشکیل می شود.

این رسوبات آمیلوئیدی حاصل از آلفا سینوکلین تجمع یافته نشانه بیماری پارکینسون هستند. هنوز مشخص نیست که چگونه آلفا سینوکلین در سلول عمل می کند.گبریل کامینسکی شیرل، سرپرست تیم تحقیق، دراین باره می‌گوید: «آلفا سینوکلین یک پروتئین بسیار کوچک با ساختار بسیار کوچک است و باید با سایر پروتئین ها یا ساختارها تعامل یابد تا عملیاتی شود و بدین ترتیب مطالعه آن دشوار خواهد بود.»

در حال حاضر با کمک تکنیک هاي میکروسکوپی با رزولوشن فوق بالا امکان مشاهده رفتار آلفا سینوکلین وجوددارد.به گفته محققان، یک تعادل عالی بین کلسیم و آلفا سینوکلین در سلول ها وجوددارد و زمانی که مقدار بیش از حد زیاد از هر یک وجود داشته باشد، تعادل بهم خورده و تهاجم آغاز میشود و منجر به بیماری پارکینسون می شود.

تشخیص نقش آلفا سینوکلین در فرایندهای پاتولوژیکی یا فیزیولوژیکی ممکن است به توسعه درمان هاي جدید بیماری پارکینسون کمک کند.